Grillen beim Cactus 18. a 19. September

Grillen beim CactusDen 18. a 19. September ass et erëm sou wäit, da grille mär erëm beim Cactus zu Kayl.

Kommt eis all besichen a bréngt vill Duuscht an Honger mat, och des Kéier kennt den integrale Bënëfiss erëm de Kanner aus lëtzebuerger Heemer zegutt.

MÄR BRÄICHTEN OCH NACH E PUER LEIT DÉI EIS hannert den Comptoir oder Grill KÉINTEN ENG HAND MAT UPAKEN. Wann där Loscht an Zäit hutt fir ze hëllefen kennt där iech op dëser Plaz umellen.

E grousse Merci am Viraus

Kommentare sind geschlossen.